Kongresi

Hrvatsko Društvo za Vaskularnu Kirurgiju
Stručno društvo HLZ-a

Pod pokroviteljstvom:

Moždani udar i karotidna arterija, Zagreb, 10.-11.11.2017.g.

vascular-zagreb.com/2017

PRELIMINARNI PROGRAM:

Petak, 10.11.2017

Prof. T. Planinšek Ručigaj, Ljubljana Kompresivna terapija
S. Špoljar Naša iskustva u liječenju limfedema i komplikacija limfedema

17.00-17.40 Nagrada za najbolji rad

Subota, 11.11.2017

Prof. A. Halliday , Oxford ACST-2
Prim. V. Kralj Epidemiologija moždanog udara
Prof. V. Bašič Kes Moždani udar u mlađih osoba
A. Razuvaev, Stockholm Molecular biology of carotid disease
Doc.dr.sc. M. Vrsalovic Farmakološko liječenje karotidne bolesti
Prof. C. Dzsinich, Budapest Carotid endarterectomy
I. Acan Anestezija za karotidnu kirurgiju
Prof M. Radoš Neurointervencijsko liječenje
Doc. G. Mrak Intrakranijalna krirugija karotidne arterije