Novosti

Hrvatsko Društvo za Vaskularnu Kirurgiju
Stručno društvo HLZ-a

Pod pokroviteljstvom:

ANASTOMOZE U KARDIOVASKULARNOJ KIRURGIJI

POZIVNICA
GODIŠNJI KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA VASKULARNU KIRURGIJU HLZ-a s međunarodnim
sudjelovanjem Opa&ja 2021
B.Braun Praktična radionica
DATUM
VRIJEME MJESTO
Četvrtak; 28.10.2021. 10:00 – 11:30 Amadria Park
Grand Hotel 4 Opa&jska cvijeta
Kongresni centar
“Conference Park 25/7”
Dvorana 2ABC, 2. ka
Okvirni raspored:
10:00 Pozdravna riječ i uvod
Prof. dr. sc. Miljenko Kovačević dr. med., Predstojnik klinike za kirurgiju KBC Rijeka
10:05 – Tehnike šivanja i materijali koji se koriste; prak&čna vježba
Prof. dr. sc. Igor Medved dr. med., Pročelnik zavoda za kardiotorakalnu kirurgiju KBC Rijeka
10:20 – Indikacije za anastomoze krvnih žila; prak&čna vježba
Prof. dr. sc. Miljenko Kovačević dr. med., Predstojnik klinike za kirurgiju KBC Rijeka
10:35 – B. Braun rješenja za šivanje i rekonstrukciju krvnih žila;
prak&čna vježba Antonija Bezić mag.oec
11:30 – Kraj edukacije