Novosti

Hrvatsko Društvo za Vaskularnu Kirurgiju
Stručno društvo HLZ-a

Pod pokroviteljstvom:

Covid 19 i vaskularna kirurgija

Na stranicama America College of surgeons nalazi se jednostavna tablica saoperacijama koje sed mogu ili ne mogu odgoditi:

Npr:

Detaljnije na :

https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case/vascular-surgery