Postani član

Hrvatsko Društvo za Vaskularnu Kirurgiju
Stručno društvo HLZ-a

Pod pokroviteljstvom:

Postani član Hrvatskog Društva za Vaskularnu Kirurgiju

Email: crosocvascs@gmail.com